Registrering av målerstand på nett er nå stengt.

Målerstanden kan sendes til Bodø kommune på følgende e-post adresse: Kommunale.Gebyr@bodo.kommune.no Husk å skriv hvilken eiendom det gjelder: Adresse/Gnr og målernr/målerpunkt.


Bodø kommune trenger din måleravlesning for å beregne vannforbruket for siste år. I desember sendes ut et avlesningskort og abonnenten leser selv av måleren og melder dette til kommunen på en av følgende tre måter som beskrevet på kortet:

  1. Meld inn på nett her: leseav.no
  2. Retur av ferdig utfylt avlesningskort

For å levere målerstand på nett eller telefon må du vite avtalenummeret ditt, målerID og målernummer i tillegg til målerstand. Avtalenummeret står på avlesningskortet du har fått i posten.

Målerstand er kun siffer foran komma, sort med hvit skrift på de fleste målerne. Siffer etter komma skal ikke tas med.

OBS! Dersom det blir feil og du likevel har registrert siffer etter komma er det bare å registrere en gang til. Det vil være siste avlesning som vil være gjeldende.

Ved manglende innsending av avlesning, kan det medføre et avlesningsgebyr med kr. 750,- + mva.