Bodø kommune benytter varsling av planlagte og akutte driftshendelser ved bruk av SMS eller talemelding på fasttelefon.

Av og til oppstår det feil på det kommunale ledningsnettet, og i enkelte tilfeller kan dette medføre oversvømmelser i private boliger.