Har du mottatt SMS for å delta i Trykkløsstudien?

Bodø kommune samarbeider med Folkehelseinstituttet om et nasjonalt forskningsprosjekt om drikkevann, kalt Trykkløsstudien. For å delta i Trykkløsstudien må du ha mottatt SMS med invitasjon til å delta.

Dersom du har mottatt SMS med forespørsel om å delta i Trykkløsstudien

Merk at det kun er én person fra husstanden som skal delta, og det skal være den personen som hadde bursdag sist. Dersom denne personen er 16 år eller eldre og ikke har fått SMS med informasjon om studien, så er det fint om du kan videresende SMS-en til denne personen. Foreldre må samtykke og besvare på vegne av barn under 16 år (1-15 år). Merk at barn under 1 år ikke skal være deltakere i studien.

Slik deltar du

Undersøkelsen kan besvares på mobil, nettbrett eller datamaskin og tar 5-8 minutter. Du kan delta ved å trykke på lenken under.

Etter å ha klikket på lenken må du logge deg inn og signere samtykke til å delta i studien ved hjelp av Bank-ID. Etter signering av samtykke blir man automatisk videreført til spørreundersøkelsen.

Dersom personen som hadde bursdag sist er under 16 år, kan du samtykke og besvare undersøkelsen på vegne av barnet dersom du har foreldreansvar. Takk for hjelpen!

Trykk på lenken for å delta i undersøkelsen: trykklos.no/Bodø_kommune

Du kan delta i studien mer enn en gang

Studien vil pågå i 12 måneder i perioden mai 2022 til mai 2023. Du og andre i din husstand kan motta flere SMS-er i denne perioden med forespørsel om å delta. Hver gang det blir sendt ut SMS så er det kun én person fra husstanden som skal delta, og det skal være den personen som hadde bursdag sist.

Mer informasjon om Trykkløsstudien på Folkehelseinstituttets hjemmesider

Mer informasjon om Trykkløsstudien på Bodø kommunes hjemmesider

Kontaktpersoner for studien:

· Bodø kommune:

o Ståle Enge, leder VA drift og vedlikehold

o Anne Sofie Nilsen, prosjektkoordinator Trykkløsstudien 

Folkehelseinstituttet: Forsker og prosjektleder Camilla Svendsen, trykklosstudien@fhi.no