Når eiendommer skal tilkople vann og avløp til det offentlige nettet må søknad om tilkopling og utføring av sanitæranlegg (PDF, 156KB) fylles ut og sendes til Bodø kommune. 

Søknaden må utfylles i samarbeid med autorisert rørlegger, og skal signeres av deg som er hjemmelshaver og rørlegger.