Det skal gis skriftlig melding (PDF, 101KB) til Bodø kommune når arbeidene er ferdigstilte.
Meldingen skal være underskrevet av ansvarshavende rørlegger, og inneholde målsatt situasjonsplan hvor rørdimensjon og materialvalg for nye stikkledninger fremgår.