Vi har nå innført digitalt søknadsskjema for eksternt personell som skal ha tilgang til VA-anlegg i Bodø kommune. Skjemaet skal brukes av alle eksterne som skal låne nøkkel, få alarmkode, eller få bomtilgang og lignende.