Kommunale ledninger

Påvisning av kommunale vann- og avløpsledninger i forbindelse med gravesøknad kan utføres av Byteknikk. Tjenesten er gratis innenfor normal arbeidstid (07.30 - 15.00).

Avtale om påvisning må gjøres minimum 2 virkedager i forveien. Telenor og Bodø Energi må ha utført sine påvisninger av kabler i graveområdet før Byteknikk skal påvise vann- og avløpsledninger. Dette for å prøve å unngå feilkilder. Ledninger blir påvist i marka med gul merkespray.

For gravemelding og påvisning av kabler som ikke er kommunal skal det sendes inn søknad gjennom portal på www.gravemelding.no

Private ledninger

Påvisning av private vann- og avløpsledninger kan utføres av firma fra privat sektor.

Ansvar 

Det er mange feilkilder som kan forårsake at påvisningen blir feil. Dette gjelder både påvisning av vannlekkasjer og ledninger i grunn. Byteknikk kan derfor ikke påta seg noe ansvar for utgifter i forbindelse med graving eller annet arbeid i sammenheng med påvisningen, ut over kostnadene ved selve påvisningen. Ved mistanke om feil ved påvisning må Byteknikk snarest kontaktes.

Meld inn ditt behov for påvisning av vann- eller avløpsledninger, vannavstenging eller lekkasjesøk elektronisk.

E-SKJEMA