Noe feil med vannforsyningen?

Har du en mistanke om en vannlekkasje eller annen feil på stikkledningen til ditt hus, skal rørlegger eller Bodø kommune kontaktes. Kostnadene til kontroll og eventuell reparasjon er eiers ansvar.

Restriksjoner på vannforbruk eller planlagt avstenging på offentlig ledningsnett vil bli varslet via SMS eller talemelding på telefon.

Kommunen skal umiddelbart kontaktes dersom det er mistanke om feil på kommunal vannledning.

Noe feil med avløpet?

Rørlegger eller spylefirma bistår ved feil på privat avløpsrør. Ved feil på kommunens ledninger er kommunen selv ansvarlig for utbedring av avløpsnettet. 

Dersom feil kan knyttes til forhold på den private stikkledningen, vil Bodø kommune sende regning på arbeidene til huseier. Oppstår skader på privat eiendom i forbindelse med driftsforstyrrelser på kommunens avløpsnett skal huseiers forsikringsselskap alltid kontaktes.

Kommunen skal umiddelbart kontaktes dersom det er mistanke om feil på kommunal avløpsledning.