I Bodø kommune skal gjeldende innmålingsinstruks for vann og avløp benyttes. Kommunen benytter innmålingsinstruks fra Volue

Alle vann- og avløpsledninger skal måles inn på åpen grøft. Enten du legger nye ledninger eller rehabiliterer de gamle skal disse måles inn. 

Innmålingsdata skal leveres i GMI-, Sosi eller Sosi-GML format.

Innmålingsdata sendes til følgende e-post: va_ledningskart@bodo.kommune.no ledningsdataene registreres deretter i kommunens kart for vann og avløp. 

Har du spørsmål?
Ta kontakt med oss, enten på telefon: 75 55 50 00 eller e-post: va_ledningskart@bodo.kommune.no