Søknader om utslippstillatelse sendes inn via entreprenørportalen. Søknaden kan kun fylles ut og sendes inn av foretak registrert i entreprenørportalen til Bodø kommune. Foretak registrerer seg her: foretaksregistrering.

Når anlegget er etablert skal det sendes inn ferdigmelding, dette gjøres også via entreprenørportalen. Når ferdigmelding er mottatt hos kommunen vil du ha et gyldig utslipp og saken avsluttes. Anlegget vil ikke bli tømt gjennom kommunal tømmeordning før ferdigmelding er sendt til kommunen.  

Alle bygninger med innlagt vann fra kommunalt eller privat vannverk og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg, skal ha utslippstillatelse. Etablering av tett tank for toalettavløp krever også utslippstillatelse fra kommunen.  

Husk også at du må søke om tillatelse til tiltak i henhold til plan- og bygningsloven i forbindelse med etablering eller endring av ditt private avløpsanlegg. 

Kommunen er forurensningsmyndighet etter kapittel 12 i forurensningsforskriften, og fører tilsyn med at bestemmelsene og vedtak fattet i medhold av dette kapitlet følges. Du blir varslet før kommunen kommer på tilsyn.