Det finnes ingen felles standard eller norm som beskriver dimensjoneringsgrunnlag for mindre avløpsløsninger. Dimensjoneringskriterier for de enkelte løsningene er imidlertid beskrevet i VA/Miljø-Bladene: 


VA/Miljø-Blad nr. 48, Slamavskiller 
VA/Miljø-Blad nr. 49, Våtmarksfiltre (Filterbedanlegg). 
VA/Miljø-Blad nr. 59, Lukkede infiltrasjonsanlegg. 
VA/Miljø-Blad nr. 60, Biologiske filtre for gråvann. 
NS 9426, Bestemmelse av personekvivalenter (pe) i forbindelse med utslippstillatelse for avløpsvann.