Nett-trykktest utføres til private eiendommer. Dette er en test for å kontrollere om private anboringer er grodd/rustet igjen. Abonnenter som opplever lavt vann-trykk kan bestille en slik test.

Tappetest er enn annen type test som kun utføres til profesjonelle aktører. Tappetest på brannhydranter kan utføres for å kartlegge kapasiteten på ledningsnettet i ett område. Dette utføres vanligvis i forbindelse med nye byggeprosjekter.

Bestill nett-trykk/tappetest