Entreprenører og konsulenter kan bestille kvalitetskontroll og igangsetting av nye ledninger via digitalt skjema.

Bodø kommune skal kvalitetskontrollere samtlige rørledninger før overtakelse. Når ledningene er godkjent kan ledningene igangsettes ved at de klores og vannprøver tas. Når vannprøvene er godkjent kan private stikkledninger kobles på.

Bestill kvalitetskontroll og igangsetting av nye vann- og avløpsledninger