Straks vannlekkasjen er stanset og reparert, ber vi om at du sammen med rørleggerfirmaet fyller ut og returnerer skjemaet og legger ved dokumentasjon på arbeidet som er utført:
Skjema: Tilbakemelding om utført arbeid.

Ta kontakt dersom du er usikker på om du har vannlekkasje eller om du trenger ytterligere informasjon. Ring Servicetorget på tlf: 75550000