Du bør umiddelbart kontakte:

  • Forsikringsselskapet ditt.
  • Et godkjent rørleggerforetak/lekkasjelytting (rørleggerforetaket kan svare på om de er godkjent for denne type oppdrag).

Forsikringsselskapene kan ofte sette deg i kontakt med lekkasjelyttefirma og rørleggerforetak. Gjennom lekkasjelyttingen lokaliseres vannlekkasjen.

Bekrefter lekkasjelyttingen at det er lekkasje på vannledningen din, må den graves frem og repareres av et godkjent rørleggerforetak. Er vannledningen gammel og i dårlig stand, bør den skiftes for å unngå fremtidige lekkasjeproblemer. Vannledninger av galvanisert stål skal skiftes ut grunnet begrenset levetid. Dersom anboringen må skiftes, må rørleggerforetaket som bistår deg med reparasjonsarbeidene ta kontakt med kommunen for vannavstenging.