I slike tilfeller er det viktig for oss at dere tar kontakt før igjen graving. Dette gir oss en mulighet til å bekrefte/avkrefte lekkasje. Viser oppgravingen at lekkasjen er på den kommunale hovedledningen, dekker kommunen dokumenterte utgifter du har hatt knyttet til arbeidet med å stanse lekkasjen.