Trafikksikkerheten er forbedret i Årnesveien

- Bodø kommune sin anleggsavdeling har etablert nytt fortau med droppsone i Årnesveien ved Rønvik barnehage, med tilhørende forstøtningsmur, gjerde, gatelys og nytt overvansnett med sluker og sandfang, sier seksjonsleder Knut Birger Olaisen ved Teknisk avdeling i Bodø kommune.

Vegen forbi området har også blitt oppgradert med ny asfalt.

Prosjektet har vært utviklet av plan og Bypakke Bodø. Byggetiden har vært ca. 9 måneder til en pris på ca. 6,5 mill.

Utfordringen underveis har vært at arealet som har vært tilgjengelig, var lite, med til dels stor trafikk i forbindelse med henting og bringing av unger til barnehagen.  

Trafikksikkerheten har blitt betydelig bedre etter ferdigstillelse, sier Olaisen avslutningsvis.

Bodø kommune sin byggeleder fra BypakkeBodø har vært Kurt-Arne Brannfjell og anleggsleder fra Bodø kommune sin anleggsavdeling har vært Rune Karlsen.