Dette er firmaene:

  • Bertelsen & Garpestad AS
  • Consto Anlegg Nord AS
  • Contexo AS
  • Mesta AS
  • Roald Madsen AS
  • PK Strøm AS

Ifølge våre anbudsregler vil offentliggjøring av anbudssummer først skje når Bodø kommune har tildelt kontrakt. Det skjer trolig innen to uker