Dette er ett Vann og avløpsprosjekt. Det er utført separering av overvann og spillvann til alle privatboligene i området. Nye bredere fortau med en mer markant fortauskant er og etablert. Ny belysning er også kommet på plass

Dette er en del av bypakkeprosjektet. Da ble det naturlig og skifte ut Vann og avløpsnettet i området samtidig. Prosjektet har blitt gjennomført etter planen uten spesielle overraskelser underveis.

H.O. Bernhardsen AS hadde totalentreprisen i dette prosjektet. Anleggstiden har vart fra september 2020 til mai 2021. Budsjettet var 21 millioner og Bodø kommune har holdt seg godt innenfor budsjettet. 

Kontaktpersoner:

Prosjektleder Kjell Ivar Hansen og Byggeleder Knut Olaisen.