Nå i høst starter prosjektet med ny etablering av ny vannforsyning i Gillesvågområdet.

Vannforsyningen går fra Marvoll vannbehandlingsanlegg og helt fram til Koddvåg. 

- De private vannforsyningene har hatt dårlig kvalitet, og det har vært ett ønske fra beboerne å få kommunalt anlegg, sier prosjektleder Jan Erik Thorbergsen og byggeleder Kurt Arne Brannfjell i teknisk avdeling i Bodø kommune i en kommentar. 

- Norconsult prosjekterer anlegget og oppstart høst 2021, byggetiden er estimert til 1,5 år, sier Thorbergsen og Brannfjell videre. 

- Økonomiplanen omfatter både Seines og Gillesvåg med ett totalbudsjett på 78.,5 millioner, avslutter Thorbergsen og Brannfjell.