Besiktigelse

- Ny vei til Rønvikfjellet er nå inne i en fase hvor man besiktiger boliger i nærhet av planlagte sprengningsarbeider, sier Prosjektleder Jan Erik Thorbergsen i teknisk avdeling, Vann og Avløp i Bodø kommune.

Maskintransport og rigg

Videre vil det foregå maskintransport og opprigging i uke 18 og 19, sier Thorbergsen videre

Oppstart

Selve oppstarten av fysiske arbeider vil starte i første halvdel av mai, sier Thorbergsen og legger til at tidspunktene har ett forbehold på grunn av situasjonen med Koronasmitten i samfunnet

Kontaktperson: Prosjektleder Jan Erik Thorbergsen