Endringer i gjeldende retningslinjer for graving i kommunal vei

Formannskapet i Bodø kommune vedtok 02.04.2020 i politisk sak 20/10 endringer i «Retningslinjer for gravearbeider på det kommunale vegnettet i Bodø kommune».

Den største endringen er at det ble vedtatt nytt kapittel 6 om særskilte vilkår for microtrenching, som er å legge fiberkabler i bakken. Det ble også vedtatt nytt kapittel 2.4, samt endringer i kapittel 3.3, 3.4 og 7.4. Vedtatte endringer har virkning fra og med vedtakelsesdato.

Siste vedtatte versjon av retningslinjene finnes her:

Retningslinjer for gravearbeider i kommunal vei