- Byteknikk sin anleggsavdeling v/ seksjonleder i teknisk avdeling Knut Birger Olaisen utfører graveprosjektet, Hernesveien nord. Graving foregår i Hernesveien fra Fredensborgveien til kryss Moloveien, og i Prinsensgate fra Moloveien til Harald Langhelles gate, forteller Olaisen.

Gamle rør skiftes, vei oppgraderes, samt kantstein og gatelys

- Alt av gammelt rør i gaten utskiftes og oppgraderes, samt oppgradering av veg, fortau, kantstein og gatelys. Alle som er  tilknyttet vann- og avløpsnettet i Hernesveien og Prinsensgate, på nevnte strekninger, må skifte stikkledningen til sine hus og separere avløpet til et to-rørsystem. I et samarbeidsprosjekt med Nordlandsnett og GlobalConnect, så legger vi også kabelrør for de, sier Olaisen videre

God fremdrift, også takket være god dialog med beboerne

Jobben går veldig bra, og teamet ligger 4 uker foran fremdriftsplanen, som tilsier en ferdigstillelse rundt juni 2021. En medvirkende årsak til den gode framdriften er en gjennomtenkt framdriftsplan med nøye planlegging av arbeidsoperasjoner, rett utstyr, motiverte og dyktige arbeidere og en anleggsledelse som er fremoverlent. Vi har en god dialog med beboere og berørt næringsliv, og setter et høyt fokus på tilrettelegging for de.

Ytterligere oppbemanning utøver høsten

Utover høsten og vinteren vil vi oppbemanne med 1-2 arbeidslag for å ta stikkledninger til eiendommene og overflatearbeidet i Hernesveien. Hvis alt går bra, så kan det være mulig å få et lag asfalt i Herneveien før vinteren, sier Olaisen.

Stenging

I neste uke stenger krysset Hernesveien/Moloveien/Prinsensgate, stengingen vil vare ca. 1 mnd. Etter det vil vi starte gravearbeidet i Prinsens gate på sørlig side. Denne gaten vil få enveiskjøring. Prinsensgate mot nord vil ikke bli berørt da det er utskiftet og renovert i forbindelse med nærliggende utbyggingsprosjekt.

Tolmodige beboere

Olaisen benytter anledningen til å takke tolmodige beboere gjennom denne perioden, og fremholder at det blir en flott gate når den står ferdig.