Etter en lang periode med barfrost og utfordringer med vannforsyning i mange kommuner, snur nå været og det er fare for at det kan bli for mye vann.
Stor snøskredfare
Det ventes fra onsdag 24. februar økende temperatur med plussgrader i store deler av fylket kombinert med nedbør i form av regn.

- Vi har i januar og februar hatt en spesiell værsituasjon med mye barfrost, noe som har gitt utfordringer med vannforsyning i mange kommuner. Dette ble etterfulgt av en til to uker med en god del snø.
- Når været nå slår om på nytt forventes det en del utfordringer som vi kanskje ikke ser hvert år, forklarer leder for byteknikk i Bodø kommune, Bjørn-Inge Ingvaldsen. Her er en huskeliste fra Ingvaldsen:

 *   Hvis du har sluker i nærheten av boligtomten , spa de gjerne fram
 *   Hvis du har høye brøytekanter, punkter eller "sett hull på de"


Flomfare og isgang
Gjennom barfrostperioden har isen i mange mindre vassdrag svellet kraftig opp. Nedbør og smeltevann vil derfor kunne renne oppå isen inntil den enten løsner eller vannet finner seg en vei under isen.
Dette vil kunne føre til lokale oversvømmelser og at bekker kan ta nye veier. Det er også en mulighet for isgang i større vassdrag. Her vil is kunne styve seg opp og lage oversvømmelse.
Overvann
Barfrosten har gjort at en god del stikkrenner har frosset. Dette kan medføre lokale oversvømmelser på veier og i verste fall at bekker tar nye veier når regnvann og smeltevann begynner å renne.
Snøfallet den siste uken med påfølgende brøyting og snømåking har ført til at mange sluker i bynære strøk ligger under snøen.
Skader for millioner
Teknisk avdeling i Bodø kommune har brukt store ressurser på vannhåndtering, åpning av stikkrenner, brøyting og nå må de ut åpne sluker.

- For å forhindre overvann og skader på bebyggelse er det viktig at vannet i bynære strøk finner veien ned i avløpssystemet. En liten innsats fra hver enkelt av oss kan derfor hjelpe stort, fastslår Ingvaldsen avslutningsvis.

Meld feil på vei her

Stor snøskredfare 24. februar

NVE har sendt ut varsel om stor snøskredfare (rødt nivå) for Salten fra onsdag 24. februar. Det er økende temperaturer med plussgrader kombinert med nedbør i form av regn som medfører fare for snøskred.

Velg turer i ditt nærmiljø og velg områder og aktiviteter med lav risiko.

Unngå turer/ferdsel i terreng brattere enn 30 grader, samt utløpssoner for skred.

Hold deg oppdatert på snøskredvarselet på varsom.no