• Behandling av gravetillatelse, inc. arbeidsvarsling: kr 4 500,-
  • Behandling av søknad om avkjørsel: kr 3 000,-
  • Arbeidstillatelse (på og ved vei): kr 1 500,-
  • Vannavstenging: kr 2 600.-. Utenom ord. arbeidstid: kr 4 150.-  
  • Vannavstenging akutt: 6120.-
  • Plangodkjenning anlegg under 10 000 m²: kr 5 000,-
  • Plangodkjenning anlegg 10 000 – 50 000 m²: kr 10 000,-
  • Plangodkjenning anlegg 50 000 m² og over: kr 30 000,-
  • Beskjæring av trær/busker: pris på forespørsel eller timesbasis
  • Kontroll av lekeplasser: pris på forespørsel
  • Påvisning av kommunale ledninger er Gratis

Oversikten viser priser inklusive merverdiavgift.
Kommunale saksbehandlingsgebyrer er ikke momsbelagt.