Følgende tjenester kan bestilles via e-skjema: 

Følgende tjenester kan bestilles ved å ta kontakt via telefon:

  • Ekstra tømming av septiktank - skal utføres av entrepenør som har kontrakt for tømming av slamavskillere
  • Beskjæring av trær og busker- egen tomt og hage - Anja Dahlberg (75 55 44 06)
  • Kontroll av private lekeplasser- Anja Dahlberg (75 55 44 06)