Dersom feil kan knyttes til forhold på den private stikkledningen, vil Bodø kommune sende regning på arbeidene til huseier. Oppstår skader på privat eiendom i forbindelse med driftsforstyrrelser på kommunens avløpsnett skal huseiers forsikringsselskap alltid kontaktes.

FEIL PÅ AVLØPSNETTET KAN MELDES TIL:
Hverdager 08.00-15.30 - Servicetorget, tlf 75 55 50 00
Hverdag fra 15.30-08.00 og helg/høytid - Brannvakta, tlf 75 55 74 00 

Husk!

Matavfall, fett våtservietter, bomullsdotter, hår, q-tips og andre ting og skal ikke skylles ned ned i do eller kjøkkenvasken. Disse ting setter seg fast i rørene og skaper problemer på pumpe- og rensestasjonene. I tillegg kan det føre til tette rør og oversvømmelser både hos deg selv og andre.