I forbindelse med anleggsarbeidet både pigges og sprenges det. Dette forårsaker endel støy, sier entrepenør Bertelsen & Garpestad AS. 

Fremover blir det også endel arbeid med kabelgrøfter og stikkledninger. Disse aktivitetene vil dessverre medføre noe ulempe for beboerne i området. 

Vi vil samtidig minne alle turgåere om at dette området er avsperret, og ber om at alternative ruter benyttes