75 55 50 00

Du er her:

Vei, gate - og adressenavn

articleimage

Bodø kommune er adressemyndighet, etter Lov om stedsnavn/stedsnavnloven. Det betyr at kommunen bestemmer navn på veier og gater, institusjoner, plasser, parker og bydeler.

Kulturkontoret har ansvar for saksbehandlingen som fører frem til at en vei/gate får et godkjent navn. Navnesakene behandles først i Vei- og stedsnavnutvalget, som gir sin innstilling til Bodø formannskap, som fatter endelig vedtak om adresse.

I motsetning til før skal også fritidsboliger og hus i grisgrendte strøk ha en adresse.

Midlertidig adresse: før endelig adressenavn er vedtatt, blir veien gitt et veinummer. Dette, og nummerering av hus, er geodatakontorets oppgave. Kontaktperson her er Jørgen Hansen. Se lenke til høyre.

Oppstart av navnesaksbehandling blir kunngjort i Avisa Nordland. Beboere kan også bli direkte tilskrevet. Velforeningner, beboere og kommunedelsutvalg blir oppfordret til å komme med forslag til navn på veier i eget område.