75 55 50 00

Du er her:

Vebjørn Tandbergsvei 14

Vebjørn Tandbergs vei 14 er et botilbud for mennesker med behov for oppfølging innenfor psykisk helse og rus i et døgnbemannet tilbud. Boligen består av 18 leiligheter, og åpnet i 2008. Boligen er heldøgns bemannet, og har en tverrfaglig ansattgruppe med 16 årsverk. Boligen har også psykiater i 20 % stilling knyttet til tilbudet.

Tilbudet skal gjennom individuelt tilpassede tjenester bidra til at den enkelte beboer skal oppleve økt mestring av egen hverdag, og om mulig på sikt kunne bo i egen leilighet utenfor bofellesskapet.

Beboerne må ha behov for oppfølging og være villig til å ta i mot dette fra personalet.

Vi har stort fokus på brukermedvirkning og ansvarliggjøring. Miljøterapi og pårørendesamarbeid er også to av mange faktorer vi setter høyt hos oss.

Avdelingsleder: Tor Eivind Nilsen

Ansvarstelefon: 901 86 912

Søknader går gjennom boligkontoret i Bodø Kommune, se link til venstre.