Hvis du ikke ønsker å levere elektronisk, kan du levere listeforslaget:

  • hos politisk sekretariat i Bodø rådhus, Kongens gate 23, 8006 Bodø mellom kl. 08.00-15.30. Vedleggene må sendes elektronisk til polsek@bodo.kommune.no
  • per post til Valgstyret i Bodø kommune v/politisk sekretariat, pb. 319, 8001 Bodø. Vedleggene må sendes elektronisk til polsek@bodo.kommune.no


Maler for listeforslag på papir

Viktig: Malen må være skrevet ut tosidig. Underskriftene skrives på side 2 av malen.
 


Her finner du mer informasjon om hvordan malene skal fylles ut.​​​​​​​