• Du er norsk statsborger, har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og er eller har vært registrert bosatt i Norge.
  • Du er statsborger i et annet nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige), har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
  • Du er øvrig utenlandsk statsborger, har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen 9. september. 
     

For å stemme i Bodø på valgdagen må du ha stemmerett og være innført i manntallet i Bodø.