Du har stemmerett ved stortingsvalget 2021 dersom oppfyller disse fire kriteriene:

  • Er norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge
  • Ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53

For å stemme i Bodø på valgdagen må du være innført i manntallet i Bodø. 

Valgkort

Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett, det sendes vanligvis i august.

I år blir valgkortet digitalt. Personer som har reservert seg mot digital post fra det offentlige vil fortsatt få valgkortet på papir.

Du trenger ikke å ta med valgkortet for å stemme, men det går raskere å stemme hvis du har det med.

Les mer på valg.no

Legitimasjon

Du må ta med legitimasjon når du skal stemme, både i forhåndsstemmeperioden og på valgdagen.

Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at legitimasjonen inneholder navn, fødselsdato og bilde.