For å stemme ved stortingsvalget og sametingsvalget må du ha stemmerett.

Les om hvem som har stemmerett her.

Tidligstemme fra 1. juli

Velgere som ikke har mulighet til å stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan tidligstemme fra 1. juli og fram til forhåndsstemmingen starter. Velgere som ønsker å tidligstemme må henvende seg til kommunen og be om å få stemme.

Informasjon om hvordan du kontakter Bodø kommune for å tidligstemme, legges ut på denne siden i løpet av våren.
 

Forhåndsstemme fra 10. august

Fra og med 10. august til og med 10. september kan du forhåndsstemme i alle valglokaler i hele landet. Hvis du stemmer i en annen kommune enn der du er bosatt, blir stemmen sendt til din hjemkommune (der du er registrert bosatt i folkeregisteret per 30. juni).

Ikke mulig å stemme flere ganger
Hvis du har forhåndsstemt kan du ikke stemme på nytt på valgdagen. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

Informasjon om valglokaler, åpningstider, stemming på institusjoner og hjemmestemming i Bodø, legges ut på denne siden i løpet av våren.
 

Stemme på valgdagen

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2021 er mandag 13. september. I Bodø kan du i tillegg stemme søndag 12. september i de største stemmekretsene. 

På valgdagen kan du kun stemme i din hjemkommune (der du er registrert bosatt i folkeregisteret per 30. juni).

Informasjon om valglokaler og åpningstider på valgdagen, legges ut på denne siden i løpet av våren.
 

Husk legitimasjon

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort for å stemme, men du må ta med legitimasjon.

Legitimasjonen må inneholde navn, fødselsdato og bilde. Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde.

Les mer om legitimasjon og valgkort her.