Informasjon om sametingsvalget og resultat for sametingsvalget i 2021 finner du på sametinget.no.