Du har stemmerett dersom du

  • er norsk statsborger og har fylt 18 år innen utgangen av valgåret 
  • er eller har vært folkeregistrert som bosatt i Norge de siste tre årene før valgdagen
  • er utenlandsk statsborger som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen

Du må være oppført i manntallet på valgdagen for å kunne stemme. Derfor er det viktig å sjekke at man er riktig oppført i manntallet.