Tidligstemming er et tilbud om å stemme før forhåndsstemmingsperioden. Ordningen er ment for til de som ikke har mulighet til å forhåndsstemme eller stemme på valgdagen, for eksempel på grunn av sykdom eller reise. Du trenger likevel ikke å dokumentere grunnen til at du vil tidligstemme. Ved valget høsten 2023 kan du tidligstemme fra 1. juli. Du må avtale tidspunkt for tidligstemming med servicetorget i Bodø rådhus. Servicetorget når du på telefon: 75 55 50 00 eller e-post: servicetorget@bodo.kommune.no