Forhåndsstemming er en ordning som gjør det mulig å avgi stemme før selve valgdagen. Du kan fohåndsstemme i alle landets kommuner. Det vil si at dersom du for eksempel oppholder deg i Oslo kommune, men er folkeregistrert i Bodø kommune, kan du likevel forhåndsstemme i Oslo. Stemmen din vil da bli sendt til Bodø kommune for opptelling. Til sammenligning kan du på valgdagen kun stemme i kommunen du er registrert i. I kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2023 kan du forhåndsstemme fra 10. august.