Valgstyret i Bodø kommune behandlet i sitt møte 12. mai listeforslagene til kommunestyrevalget 2023 i Bodø. 

Følgende valglister ble godkjent (klikk på partinavnene for å se valglistene):

 

Klage på valgstyrets vedtak

Etter valgloven § 6-8 er det adgang til å klage på valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag. Klagen må sendes til valgstyret i Bodø kommune.

Adresser:

Frist for å klage er sju dager etter offentliggjøringen av de godkjente valglistene.

 

Publisert 16.05.2023.