Hva

Ideen om Smart Bodø hadde sitt utspring i arbeidet med ny flyplass, men det er ingen grunn til å vente med realiseringen av flyplassprosjektet før man blir en smart by.

Smart Bodø er således en paraply som strekker seg over store forskningsprosjekter på nasjonal og internasjonal basis, kommunale prosjekter i alle avdelinger og nasjonale og internasjonale nettverk som knytter oss sammen med andre smarte byer. Per tiden er det 56 ulike initiativ/prosjekt som alle bidrar til å gjøre Bodø til en smartere by. Disse spenner fra innføringen av velferdsteknologi i eldreomsorgen til førerløse kjøretøy i bykjernen.

 

Hvorfor

Når vi snakker om nye smarte Bodø snakker vi om hele byen og her og nå, ikke bare knyttet til det et framtidsscenario.  Visjonen er: Sammen skaper vi nye, smarte Bodø – en grønn framtidsby i verdensklasse.

Det er kanskje veldig u-nordnorsk. Ambisjonene er lagt høyt, selv i verdenssammenheng. Alle må bidra, og vi må ha hjelp utenfra om vi realisere målene våre.

Bodø har muligheten til å spille en rolle på nasjonalt og internasjonalt nivå i forbindelse med operasjonaliseringen av det grønne skiftet. Vi er lengst fremme i verden med hensyn til elektrifisering, andel fornybar energi og hvordan vi i dag bruker vår smarttelefon. Det er bare naturlig at det vi utvikler for framtiden av nye tjenester, produkter og løsninger skal holde verdensklasse.

Bli med når vi skriver fremtidshistorien!