Hva

Prosjektet tar utgangspunkt i allerede etablert offentlig og privat virksomhet innen sikkerhet og beredskap i Bodø (eks Forsvarets Operative Hovedkvarter, Bodø hovedflystasjon, Hovedredningssentralen for Nord-Norge, Nordland Politidistrikt, Nordlandssykehuset med mer).

Prosjektet legger til rette for videreutvikling, og dermed tydeligere næringsmessige posisjoner og økt sysselsetting. Prosjektleder følger opp utviklingen av det offentlige beredskapsapparatet og nye muligheter innen privat næringsliv, utdanning mm.

En mulig utvidelse av Albertmyra har vært prosjektets høyeste prioritet siden juni 2017. Albertmyra II treffer en viktig og aktuell erkjennelse i nasjonal sikkerhet og beredskap; samvirke på tvers av sektorer og myndigheter må videreutvikles og legges til rette for.

Hvorfor

Prosjektet ble etablert i kjølvannet av Stortingets vedtak om å flytte kampflyaktiviteten fra Bodø. Bakgrunnen var Bodøs solide kompetanse på fagområdet, og behovet for å skape nye arbeidsplasser. Bodøs kompetanse og engasjement innen sikkerhet og beredskap er i høy grad innen offentlig sektor. Det finnes også en del privat virksomhet og industri i kommunen som kan videreutvikles.