75 55 50 00

Du er her:

articleimage

Utviklingsområde Vest

Området strekker seg fra molorota til Breivika i sentrum av Bodø. Prosjektet er et samarbeid mellom Breivika Utvikling AS og Bodø kommune.

Området søkes utviklet som en forlengelse av bykjernen med nye boliger, arbeidsplasser, byrom mv.

Første steg i utviklingen er gjennomføring av mulighetsstudier. Disse studiene skal gi en overordnet visjon for utviklingen av området og lage grunnlaget for en områdeplan. Områdeplanen skal gi overordnede føringer for hvordan området skal bygges ut; inndeling i delområder, byggetrinn, infrastruktur, høyder, utnyttelse reguleringsformål ol. Når områdeplanen er vedtatt kan delområder detaljeres nærmere og utbygging kan til slutt starte.