75 55 50 00
articleimage

Røyskatta er nysjerrig

Utmarks og viltforvaltning

Bodø kommune dekker et område på nær 1385 kvadratkilometer skog og utmark og har svært lang kystlinje.

Kommunens politiske organ i viltsaker er viltnemnda

Vilt- og fiskeforvaltningen skjer i hovedsak gjennom de lokale grunneierlag eller elgvald

Melding om skadet vilt gis til politiet. Telefon: 02800

Det skal søkes etter viltet når det antas at skade er påført som følge av påkjørsel m.m.