75 55 50 00

Du er her:

articleimage

Bodøs nye bibliotek og konserthus "Stormen"

Utbygging og eiendom

Utbyggings- og eiendomsavdelingen har ansvaret for planlegging, utbygging og drift av kommunens bygg.

Bodø kommune er eier av en bygningsmasse som blant annet består av skoler, barnehager, sykehjem og omsorgsboliger. Til sammen har Bodø kommune ansvaret for drift og vedlikehold av ca. 235 000 m².

Bodø kommune har til en hver tid flere byggeprosjekter på gang, på planleggingsstadiet og under utførelse. Utbyggings- og eiendomsavdelingen er kommunens sentrale aktør i byggesaker  og vedlikeholder kommunens administrasjonsbygg, skoler og institusjonsbygg.