Hvem er ambassadørene?
Det er valgt ut 11 ambassadører fa KS sitt nettverk for universell utforming. Ambassadørene kommer fra ulike kommuner og fylkeskommuner og jobber til daglig med universell utforming. Dette innenfor et bredt spektre av fagfelt. 

Fra Bodø kommune er det Landskapsarkitekt Marcus Zweiniger som er ambassadør. Ta gjerne kontakt med Marcus for mer informasjon.

Hva er ambassadørenes oppgave?
Ambassadørene kan holde kurs i kommuner og fylkeskommuner og gi generell opplæring innenfor universell utforming i bygg og utemiljø. 

Hva koster det?
Ordningen er gratis for kommuner og fylkeskommuner! KS dekker ambassadørenes reise, opphold og timer i forbindelse med kursopplegg.

Hvem er målgruppen?
Ansvarlige innen politisk og administrativt nivå for planlegging, byggesak, eiendomsforvaltere, friluftsliv, helse- og omsorg, kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet, ungdomsrådet samt andre interesserte.