75 55 50 00

Du er her:

Ung Kultur

articleimage

Ung kultur er en del av Kulturkontoret i Bodø Kommune. Vi jobber med ungdomskultur, og tilbyr medvirkningsarenaer og møteplasser for, av og med unge.

Filosofi

Vi skal bidra til positive møteplasser som sikrer unge et sted å oppleve, mestre, utfolde seg og eksperimentere ut fra egne forutsetninger, behov og kultur. Hovedmålgruppen er unge i aldersgruppen 13 – 19 år.

Åpne møteplasser

Ung Kultur i Bodø Kommune har ansvar for fem åpne møteplasser der det er tilbud for alle ungdommer på ettermiddagstid, med gratis inngang alle steder.

I tillegg drifter Ung Kultur kulturtilbudene FRUKT og UKM Bodø.

Øvingslokaler

Bodø kommune kan tilby flere godt fungerende øvingslokaler i tillegg til tilgjengelige scener og opplæring. Les mer om dette her.

Støtte til prosjekter og arrangementer

Ungdom kan søke kommunen om midler til prosjekter eller arrangementer. Søknad sendes med prosjektbeskrivelse og budsjett til postmottak@bodo.kommune.no