75 55 50 00
 • Bildet viser det planlagte nye rådhuset

  Nye Bodø Rådhus

  Både rådhus og herredshus fremstår i dag som urasjonelle og umoderne kontorbygg. Det er store oppgraderingsbehov, særlig knyttet til tekniske anlegg. Rådhuset drives i dag på dispensasjon fra arbeidstilsynet. Kommunens administrasjon er i dag lokalisert på flere ulike steder, som betyr at kommunens drift er både urasjonell og lite publikumsvennlig. Dette er bakgrunn for at bystyret har vedtatt at kommunens administrasjon skal samlokaliseres i et nytt rådhus. En slik samordning antas å gi betydelige samordningsgevinster.

 • Arbeidet med byggingen av den nye skolen på Tverlandet begynner virkelig å ta form. Dette bildet av byggeplassen er tatt fra drone onsdag 20. september.

  Nå begynner den nye skolen å ta form

  - Litt støy og støv vil det nok bli fremover, men ikke i samme grad som tidligere, sier prosjektansvarlig.

 • Bildet viser det planlagte botilbudet på Vollsletta

  Vollsletta botilbud

  10 omsorgsboliger for pleietrengende, spesialtilpasset en konkret brukergruppe inkludert baserom for vaktpersonell.