75 55 50 00

Du er her:

articleimage

Foto: Per-Inge Johnsen

Trygghetsalarm

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan søke om å få tildelt trygghetsalarm. Trygghetsalarm er en varslingstjeneste, hvor brukerne i nødsituasjoner kan tilkalle hjelp via en vaktsentral. Trygghetsalarm installeres i private hjem, leiligheter, omsorgsboliger eller bofellesskap knyttet til bo- og servicesenter og sykehjem

Hvem kan få trygghetsalarm

Tildelingskontoret vil i samarbeid med deg vurdere om trygghetsalarm vil være riktig tjeneste for deg.

Ved vurdering om du skal få trygghetsalarm vil vi legge vekt på:

  • Sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp
  • Reell fare for fall
  • Problemer knyttet til utrygghet og engstelse

Det er ingen lovfestet rett til å få trygghetsalarm.

Hvordan søke

Du må sende søknad til Tildelingskontoret. Bruk gjerne kommunens søknadsskjema, hvis du ønsker det.

I søknaden må du oppgi hvorfor du søker.

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om behandling av søknader.

Når søknaden din er godkjent og du skal få trygghetsalarm

Du må underskrive en bruksavtale tilknyttet alarmen, denne leveres til hjemmetjenesten du tilhører.
Hjemmetjenesten du tilhører må også få levert nøkkel til din hoveddør.

Når avtale og nøkler er levert hjemmetjenesten blir montering av alarm bestilt

Tenk på hvor du vil plassere alarmen. Det er en fordel at boksen plasseres slik at responssenteret (vaktsentral) kan høre deg når du utløser alarmen

På bruksavtalen kan du samtykke til at dine pårørende får laste ned en app på mobilen som heter Tryggi. Denne gir informasjon om status på trygghetsalarmen. Se mer informasjon her
Bodø kommune overvåker tekniske feil på alle trygghetsalarmer.

Montering av trygghetsalarmen

Du som skal bruke trygghetsalarmen må være tilstede ved montering. Montøren vil gi deg opplæring i bruk av trygghetsalarmen

Det blir montert en elektronisk lås på din ytterdør. Denne skal hjemmetjenesten benytte når de skal hjelpe deg. Du skal fortsatt bruke dine egne nøkler. Se mer informasjon her

Montøren setter også opp en røykvarsler med automatisk varsling til responssenteret hvis din bolig ikke er tilknyttet et annet brannvarslingssystem.

Du kan velge mellom å ha alarmknappen i smykke eller armbånd.

Når kan du bruke trygghetsalarmen

Alarmen skal brukes om du har behov for hjelp og ikke klarer å tilkalle hjelp på annen måte

Alarmen skal ikke benyttes til ordinære omsorgsoppgaver som hjemmetjenesten bistår deg med til vanlig.

Responssenteret besvarer ditt alarmanrop og ser hvem du er. De vil spørre deg om hva du trenger hjelp til. Du svarer dem i den sorte høyttaleren på alarmen.

Om du har behov for hjelp sender responssenteret ut personell fra hjemmetjenesten

Responstiden fra hjemmetjenesten er 30 minutter.

Responssenteret kan tilkalle 113 om situasjonen vurderes som akutt

Kostnader

Trygghetsalarm og automatisk røykvarsler er gratis

Det koster ikke noe for å benytte alarmen

Om du mister tilbehør til alarmen eller noe blir ødelagt vil du bli fakturert for kostnadene det medfører.