75 55 50 00

Tryggere uteliv i Bodø - Ansvarlig alkoholhåndtering

articleimage

Ansvarlig alkoholhåndtering er et nasjonalt prosjekt innenfor rusforebyggende arbeid. Det eies av Helsedirektoratet og er et av regjeringens satsningsområder fremover.

I Bodø kommune ble ansvarlig alkoholhåndtering driftet som prosjekt 2012 til og med februar 2014, og ble etter det et permanent tiltak. For å markere overgangen fra prosjekt til permanent tiltak, og for å få en lokal tilhørighet, ble navnet endret til «Tryggere uteliv i Bodø».

Dette er et beskrivende navn for det vi jobber med; å forebygge og redusere overskjenking og dermed redusere rusrelatert vold i sentrum.

Tryggere uteliv i Bodø organiseres ved et samarbeid mellom ulike etater i kommunen, politiet, utelivsbransjen og hotell- og restaurantbransjen.

Det arrangeres kurs og seminarer for skjenkenæringen, blant annet kurs i å være et ansvarlig vertskap. Dette kurset ønsker vi at alle som arbeider med skjenking av alkohol skal gjennomføre, i tillegg til at alle styrere og stedfortredere på skjenkesteder er pliktig til og gjennomføre kurset. Kurset avvikles 3 til 4 ganger pr. år, og er foreløpig kostnadsfritt for deltakerne.
Etter hvert er planen å arrangere oppfølgingskurs med nye tema og litt repetisjon.

For mer informasjon om alkohol, skjenking og folkehelse vises det til helsenorge.no og helsedirektoratet.no

Ved spørsmål kan du kontakte:
 

Linda Rostad, tlf. 75 59 33 14/ 75 55 50 00, e-post: linda.rostad@bodo.kommune.no