75 55 50 00

Du er her:

Transporttjenesten for funksjonshemmede TT-ordningen

Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). Ordningen er et transporttilbud til funksjonshemmede som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler. Det er en forutsetning at funksjonshemmingen antas å vare over et år, men det kan også være mulig å søke ved akutt funksjonshemming.

Formålet med tjenesten er å medvirke til at funksjonshemmede i Nordland blir mer mobile, og i stand til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på linje med den øvrige befolkning.

Godkjenning av brukere er delegert til kommunen, søknad sendes til søkers hjemkommune:

Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø. Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober.

Ved henvendelse til servicetorget i Bodø kommune får du tilsendt søknadsskjema som du også kan laste ned via lenkene nederst på denne siden. Du kan også få skjema hos fastlege og hjemmetjenesten eller klikke på linken nedenfor. Du kan få hjelp til å fylle ut skjemaet ved å henvende deg til servicetorget i Bodø kommune. Legeerklæring må følge søknaden til kommunen.

Fra 1. januar 2012 er det innført elektroniske reisekort for brukerne. Kortet belastes ved transport, og turen blir umiddelbart trukket av kortet.

Opplysning om saldo finner man ved å taste inn kortnummeret her: Sjekk saldo på TT-kort

(For brukere i Bodø starter det alltid med 1804)

Opplysning om saldo, skadet og mistet TT-kort og adresseendring, ring Rogaland Taxi 519 09 001 (telefon 24 timer i døgnet).

Informasjon og søknadsskjema finner du i menyen til høyre.