75 55 50 00

Du er her:

  • TT-kort

    Transporttjenesten for funksjonshemmede TT-ordningen

    Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). Ordningen er et transporttilbud til funksjonshemmede som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler. Det er en forutsetning at funksjonshemmingen antas å vare over et år, men det kan også være mulig å søke ved akutt funksjonshemming.